سایت شخصی محمدطاها نظری

نونهالی و مشکلات آن

سایت شخصی محمدطاها نظری

نونهالی و مشکلات آن

من برای این که سرگرم بشم وبلاگ ساختم.من برای این وبلاگ ساختم که بی  حوصله بودم.دلیل های دیگری برای وبلاگ سا ختنم هست که در تول مطلب میگم.یکی از اون دلیل ها اینه  که هیچ چیزی  برای بازی ندا شتم،هر چیزی به زهنم میرسید بازی کرده بودم وهر چیزی به زهنم میر سید که بازی نکردم حوصله‌ی بازیشو نداشتم،اگر هم بازی میکردم

نمی دونستم که از کجا شروع کنم وکجا تموم کنم.شاید براتون جالب باشه اما واقیت داره.امید وارم از مطلب کوتاهم خوشتون بیاد.                                                                                                                                                                       

مطلب به نوشته ی عادی

من برای این که سرگرم بشم وبلاگ ساختم.من برای این وبلاگ ساختم که بی  حوصله بودم.دلیل های دیگری برای وبلاگ سا ختنم هست که در تول مطلب میگم.یکی از اون دلیل ها اینه  که هیچ چیزی  برای بازی ندا شتم،هر چیزی به زهنم میرسید بازی کرده بودم وهر چیزی به زهنم میر سید که بازی نکردم حوصله‌ی بازیشو نداشتم،اگر هم بازی میکردم نمی دونستم که از کجا شروع کنم وکجا تموم کنم.شاید براتون جالب باشه اما واقیت داره.امیدد وارم از مطلب کوتاهم خوشتون بیاد.                                                                                                                                                                     

  • طاها نظری

ی چیز براتون  می گم شاید به این موضوع ربطی نداشته باشه  این که من بچه زرنگ کلاس هستم.معلم ما خیل خوب درس می ده،خیلی مهربونه اما بعضی از وقت ها عصبانی می شه البته خودش عصبانی  نمی شه بچه ها عصبانیش می کنن.معلم ما بعضی وقت ها  برامون داستان می گه و بعضی وقت ها درس نمی گه.معلم کلاس ما خیلی مهربونه. معلم من را تشویق می کنه به  درس تا من از این که هستم بهتر بشم.شاید این که خوندین به این موضوع ربطی نداشته باشه.هالا بگزریم از نظر من یکی از این  دلیل ها این که معلم  من  درس کم می گه. 

مطلب به نوشته عادی

ی چیز براتون  می گم شاید به این موضوع ربطی نداشته باشه  این که من بچه زرنگ کلاس هستم.معلم ما خیل خوب درس می ده،خیلی مهربونه اما بعضی از وقت ها عصبانی می شه البته خودش عصبانی  نمی شه بچه ها عصبانیش می کنن.معلم ما بعضی وقت ها  برامون داستان می گه و بعضی وقت ها درس نمی گه.معلم کلاس ما خیلی مهربونه. معلم من را تشویق می کنه به  درس تا من از این که هستم بهتر بشم.شاید این که خوندین به این موضوع ربطی نداشته باشه.هالا بگزریم از نظر من یکی از این  دلیل ها این که معلم  من  درس کم می گه. 

 

 

 

 

  • طاها نظری